Webinar: Hvordan kan ansvaret for at pleje, hjælpe og støtte til et familiemedlem med hjernekræft opleves

Dato/tid:
23. maj 2023 19:00 - 20:30

OBS: Dette møde er online, og du kan deltage hjemmefra.

Mange pårørende til et familiemedlem med hjernekræft oplever et stort ansvar i at pleje, hjælpe og støtte den syge. Afhængig af den syges symptomer på sygdommen og hvordan symptomerne udvikler sig, kan ansvaret blive så udmattende, at pårørende selv bliver syge. 

Oplægget vil omhandle fundene i hendes Ph.d.afhandling der omhandler ægtefællers oplevelser af at leve med og pleje en partner med hjernekræft. Oplægget vil for pårørende og sundhedsprofessionelle kaste lys over pårørendes situation og deres behov for hjælp og støtte. 

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål under webinaret.

Tilmelding

Tilmelding senest 17. maj.

OBS: Senest på dagen for mødet vil du modtage et mødelink, som du skal bruge for at deltage i mødet.

Foregår online

Kontaktperson