Webinar: Psykometriske test i almen praksis v/ professor Kaj Sparle Christensen

Dato/tid:
12. april 2023 19:00 - 20:30

OBS: Dette møde er online, og du kan deltage hjemmefra.

Webinar med Kaj Sparle Christensen, professor ved Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed - Almen Medicin

Mange patienter med hjernetumorer oplever at deres praktiserende læge har svært ved at forholde sig til de meget forskellige symptomer man kan have. For eksempel kan tumorens tryk eller placering give meget varierende symptomer, måske forårsage en personlighedsændring, en del udvikler depression som følge af operation og atter andre oplever at blive stressramte, og her kan psykometriske test være et vigtigt redskab til at skelne herimellem.

Kaj Sparle er selv tidligere praktiserende læge og nu professor på Aarhus Universitet. Her underviser han praktiserende læger i blandt andet psykometriske test, for at højne deres kompetencer indenfor dette komplekse område, så de bliver bedre i stand til at møde og forstå patienten i deres praksis.

Oplægget vil derfor kunne give både patienter og pårørende en baggrundsviden, de konkret kan bruge i mødet med deres egen læge, så udredning og den rette behandling forhåbentlig hurtigere kan iværksættes.

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål under webinaret.

Tilmelding

Tilmelding senest den 5. april via tilmeldingslinket foroven.

OBS: Senest på dagen for mødet vil du modtage et mødelink, som du skal bruge for at deltage i mødet.

Foregår online

Kontaktperson