Film om hjernetumor

Et forandret liv

2021 | 9 episoder

1. En lykkelig familie

Episode 1 | 2:46

På et øjeblik bliver Lottes liv totalt forandret. Hun har længe været bekymret og har konsulteret sin læge flere gange, men nu er det klart, at noget er helt galt. Nej, det var ikke “bare stress” - det viser sig at være en hjernetumor! Så pludselig giver symptomerne: hovedpine, synsforstyrrelse, koncentrationsbesvær og hukommelsessvigt mening. 

2. Operationen

Episode 2 | 2:43

Lotte og hendes familie kastes ud i et kaos af usikkerhed i forbindelse med operationen, og Lotte tænker: “Hvad er der tilbage af MIG efter operationen”? Samme bekymring deler datteren Freja og ægtefællen Dan, der allerede ved første besøg bemærker, at Lotte ikke kan fornemme sin venstre side, men at hun slår det hen. Lotte ER forandret.


3. Beskeden

Episode 3 | 2:18

Efter Lottes hjerneoperation er hun sammen med ægtefællen Dan til samtale med neurokirurgen. De skal have svar på vævsprøverne og tale om prognose og det videre forløb i forhold til Lottes hjernetumor. Får de det svar, de havde håbet på? 

4. En ny hverdag

Episode 4 | 2:20

Efter operationen forsøger Lotte og hendes familie at få en hverdag til at hænge sammen igen, men det stiller store krav til både Lotte, ægtefællen Dan og datteren Freja. Lotte plages af skyldfølelse overfor datteren og ægtefællen – og samtidig kræver det en enorm tålmodighed og forståelse fra deres side.


5. Tilbage til jobbet

Episode 5 | 2:48

Lotte er til møde med chefen på jobbet, hvor kollegerne glæder sig til at hun kommer tilbage. Kollegernes forventning kolliderer med Lottes afmagt over ikke engang at kunne læse, hvad der står på velkomstkagen. Alle parter er helt uforberedte på situationen.

6. Frejas fest

Episode 6 | 3:07

Endelig kan Freja tillade sig at være ung og holde fest for vennerne, da forældrene er ude. Men lykken varer kort – Lotte kommer hjem før aftalt, og festen går i opløsning. Freja bliver fanget i et dilemma mellem hensynet til vennerne og moderen.


7. Sagsbehandling

Episode 7 | 2:55

Efter at Lotte er blevet afskediget fra sit job, som hun ikke magter efter sin hjerneoperation, indkaldes hun til samtale på det kommunale jobcenter. Lotte har forberedt en liste over jobforslag, men det viser sig, at sagsbehandleren har helt andre forventninger til Lottes arbejdssøgning. 

8. Pårørendegruppen

Episode 8 | 3:12

Lottes ægtefælle Dan trækker et tungt læs efter Lottes hjerneoperation og følgerne af den. For at få luft for sine frustrationer deltager Dan i et møde i en af HjernetumorForeningens netværksgrupper, hvor han møder andre pårørende. Her er alle tanker og følelser tilladt, og den gensidige accept og forståelse er stor.


9. Tal om det

Episode 9 | 2:19

Der er nu gået et par år efter Lottes hjerneoperation. Tumoren har haft store konsekvenser, og Lotte har måttet erkende, at hun er et forandret menneske, men de har lært at tale om det, og den åbenhed har givet mere ro.  Håbet og troen på, at de kunne finde et nyt liv sammen, har båret frugt. 


Tak til Skuespillerskolen Ophelia, Ophelia Productions og Potenta. Vi takker for støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond, Kræftens Bekæmpelse og Sundheds- og Ældreministeriet.

Se hele holdet bag filmene


Beretninger om livet med en hjernetumor

Sygehistorien og livshistorien hænger sammen. Se hvad patienterne og deres pårørende selv siger om at have en hjernetumor inde på livet.

Læs personlige hjernetumor-historier

Vil du snakke med en, der har prøvet det samme?

Kom og vær med i en af vores netværksgrupper. Her snakker vi sammen og støtter hinanden i at håndtere livet med en hjernetumor eller som efterladt.

Find en netværksgruppe i nærheden af dig