Hvornår vil man give en terminalerklæring til en mand med uhelbredelig glioblastom grad 4?

21-11-2019

Spørgsmål:

Min mand har glioblastom grad 4, og den er uhelbredelig - hvornår vil man give en terminalerklæring?

Svar:

Der spørges her til hvornår lægen kan udfærdige en terminalerklæring, men da denne er betinget af, at der er ansøgt om terminaltilskud, vil jeg begynde med at omtale dette. På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside står der følgende: ​

”Terminaltilskud kan gives til døende borgere. Terminalt tilskud betyder, at man får 100 %i tilskud til alt lægeordineret medicin.​ Døende borgere, som er indlagt på et sygehus i den sidste tid, får medicinen gratis på sygehuset. Terminaltilskud kan søges af en læge til en borger, som vælger at tilbringe den sidste tid i eget hjem eller på et hospice. ​ Kriterierne for at få terminaltilskud er, at en læge har vurderet, at patienten er døende og kun kan forventes at leve i kort tid. Kort tid skal forstås som få uger til få måneder. Derudover er det et kriterie, at sygehusbehandling med henblik på helbredelse vurderes at være udsigtsløst.​

Tilskuddet ydes for en periode på 1 år. ”​

Tilskuddet kan således ikke ansøges til enhver patient, som har en uhelbredelig sygdom eller som modtager livsforlængende behandling. Patienten skal være så langt i sygdomsforløbet, at lægen skønner, at restlevetiden er kort (uger til få mdr.) vel vidende, at vi jo ikke kan spå nøjagtigt om den slags. Det beror på et individuelt skøn og man bør drøfte det med sine læger. I forholdtil tidligere – hvor man ikke i vejledningen havde defineret ’kort tid’ nærmere - er der således strammet op, idet der jo nu står ’få uger til få måneder’. Endvidere gælder tilskuddet nu kun i op til et år, men det har kun relevans i de usædvanlige tilfælde,hvor lægen har skudt helt ved siden af i sin vurdering og undervurderet patientens restlevetid meget betydeligt. Førhen skulle det aldrig revurderes.​

​En terminalerklæring er dokumentation til kommunen om at patienten er erklæret terminal, og at der er ansøgt om terminaltilskud. ​Via terminalerklæringen kan patienten modtage fuld støtte til hjælpemidler, sygeplejeartikler (herunder plastre, remedier til sondeernæringmv.), ernæringsprodukter, fysioterapi osv.​ Terminalerklæring anvendes ligeledes til ansøgning om plejeorlov til pårørende samt ansøgning om førtidspension og pensionsudbetaling fra pensionskassen.​

​​Vh ​

Søren Møller​, kræftlæge​ & Bente Toth Mouritzen, socialrådgiver

Ord du ikke forstår?

Er du stødt på ord, du ikke forstår, kan du måske finde svar i ordlisten

Spørg vores hjernetumor-eksperter

Er du hjernetumorpatient eller pårørende, kan du spørge HjernetumorForeningens tilknyttede eksperter om sygdommen. 

Send dit spørgsmål til vores eksperter

Hjernetumorer er forskellige

Der findes forskellige typer hjernetumorer, og de behandles forskelligt. Symptomerne afhænger af, hvor tumoren sidder.

Få mere at vide om hjernetumorer