Kan man søge støtte til ophold på Vejlefjord?

20-06-2019

Spørgsmål:

Min mand er 45 år, har en tumor i hjernestammen, diagnose 2017. Han har fået stråler + temodal. I ca. 1½ år har han gået dårligt pga. problemer med balancen, og han bruger rullator. Han går til genoptræning to gange om ugen, men det  rykker ikke. Vi vil gerne sende ham på Vejlefjord - men er der steder, man kan søge støtte fra?

Svar: 

Genoptræning reguleres efter Servicelovens §86, som siger, at kommunen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Kommunen skal ligeledes tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske færdigheder til personer med fysisk funktionsnedsættelse. I de fleste tilfælde tilbydes vedligeholdende træning 1 - 2 gange ugentligt, hvilket jo desværre ikke altid er tilstrækkeligt.

I Danmark har vi frit sygehusvalg, hvorfor man efter lægehenvisning kan henvises til specialiseret genoptræning. I nogle tilfælde ses det, at kommunen henviser, hvis det vurderes, at borgeren via intensiv genoptræning vil have bedre forudsætninger for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller hvis det vurderes, at borgeren via den intensive hjælp på sigt bliver i stand til at klare sig selv med ingen eller minimal hjælp fra f. eks. hjemmeplejen. Genoptræningen kan evt. være en del af en plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Såfremt der ikke er grundlag for lægehenvisning, kan man selv købe sig til et ophold, men der vil i så fald være tale om fuld egenbetaling. Har man en sundhedsforsikring, kan denne i nogle tilfælde dække helt eller delvist. En sundhedsforsikring kan enten være privattegnet eller være en del af en pensionsopsparing. Forsikrings- eller pensionsselskabet kan oplyse nærmere om dækning. 

Med venlig hilsen
Bente Toth Mouritzen, socialrådgiver

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Bente Toth Mouritzen er tilknyttet HjernetumorForeningen og svarer på spørgsmål om dine rettigheder som patient eller pårørende. 

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver

Spørg vores hjernetumor-eksperter

Er du hjernetumorpatient eller pårørende, kan du spørge HjernetumorForeningens tilknyttede eksperter om sygdommen.

Send dit spørgsmål til vores eksperter