Det er ikke altid stress

19-11-2021
HjernetumorForeningen fik for et par år siden trykt et postkort med forsideteksten “Det er ikke altid stress”.

Postkortet viser et billede af en hjerne, som er fyldt med de mange symptomer, som nogle gange – men ikke altid – kan skyldes en hjernetumor. Desværre er mange af disse symptomer sammenfaldende med stresssymptomer, og der er både i medierne og i lægernes dagligdag så meget mere fokus på stress end på hjernetumorer, at mange praktiserende læger automatisk affejer bekymrede patienter og pårørende med et “det er nok bare stress”. 

Men det er ikke altid stress. 

Et nyt svensk registerstudie fra 2020 viser, at patienter med meningeom, som er den mest hyppige hjernetumordiagnose, havde et markant forøget sygefravær i året før deres diagnose i forhold til en sammenlignelig kontrolgruppe, faktisk 35 sygedage i forhold til 0 sygedage i kontrolgruppen. Vi har ikke tilsvarende opgørelser fra Danmark, men tallene fra Sverige underbygger, hvad vi i HjernetumorForeningen gang på gang hører fra vores medlemmer. Nemlig at hjernetumorpatienter, når de endelig får diagnosen, ofte har et langt forløb bag sig med sygemeldinger, der af deres læge er blevet forklaret med stress. Også selvom de selv og deres pårørende har haft på fornemmelsen, at det var noget helt andet end stress, der var på spil. 

Den lange tid der går, før diagnosen stilles, kan være altafgørende for muligheden for helbredelse og tilbagevenden til hverdagen, jobbet og det vante aktive liv med familie og venner. Det er derfor af stor vigtighed, at diagnosen hjernetumor stilles så tidligt i forløbet, som overhovedet muligt. 

Kender DU symptomerne? 

De typiske første symptomer kan være hovedpine, kvalme og opkastninger, synsforstyrrelser, sitren eller rysten samt lammelser eller kramper. Nogle oplever svimmelhed, muskeltræthed, nedsat hørelse, taleproblemer, personlighedsændringer eller hukommelses- og koncentrationsproblemer. Oftest optræder flere af symptomerne. 

Det er vigtigt at opsøge sin læge, hvis man oplever symptomer, der relaterer sig til hjernen og dens funktioner, og lægen bør henvise til videre undersøgelse hos f.eks. neurolog eller henvise til en scanning. 

Ved voldsomme akutte symptomer bør man kontakte vagtlægen eller ringe direkte til 112. Det kan f.eks. være ved et epileptisk anfald, eller hvis en person efter en periode med diffuse symptomer mister bevidstheden. 

I HjernetumorForeningen arbejder vi utrætteligt på at gøre vores omverden opmærksom på nødvendigheden af tidlig diagnose ved hjernetumor. Hjælp os med at sprede budskabet ved at dele vores ni små videofilm “Et forandret liv” med dit netværk. Du finder filmene på vores hjemmeside, facebookside, YouTube-kanal samt LinkedIn. 
 

Hvis du kender nogen, der burde kende vores postkort, kan du rekvirere det ved at henvende dig til vibeke@hjernetumorforeningen.dk. 

Få vores nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
Tilmelding nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig