Fra Frid: Sundhedsplatformen minder om Ebberød Bank

08-12-2017
Siden Sundhedsplatformen blev indført i Region Hovedstaden sidste år, har den ene overlæge efter den anden smidt kitlen i vrede over det nye IT-system.

I februar sagde en overlæge op, fordi han ikke længere følte, at han ‘havde den fornødne tid til patienterne’. På Rigshospitalet sagde klinikchefen på Fødeafdelingen ligeledes op på grund af for få hænder og for lidt tid til patienterne.

Nu fortæller dagbladet Politiken så om endnu en overlæge, der tager sit gode tøj og går: ‘Jeg har ikke lyst til at arbejde et sted, hvor jeg skal vælge mellem at presse mit personale eller acceptere, at patienterne kommer i klemme, fordi vi arbejder med et dårligt og ineffektivt system’, siger den ledende overlæge på Herlev Hospital, Mark Ainsworth til avisen. Han er leder for omkring 400 medarbejdere på hospitalet.

Trods kritik fra samtlige berørte faggrupper valgte man alligevel i begyndelsen af 2017 at tage Danmarkshistoriens dyreste IT-system i brug på samtlige andre hospitaler i regionen. Det virker unægtelig som om tilliden til det dyre system er ved at være opbrugt blandt medarbejderne i sygehusvæsenet. Når man som patient oplever regionens læge fumle med det nye IT-system, kan man da heller ikke lade være med at tænke på, hvor meget tid der forsvinder fra patient-pleje lige ned i compuetrens tastatur.

Nuvel, der er altid forandringsangste medarbejdere, der brokker sig over nye, især digitale tiltag. Der kan også argumenteres for, at et centralt IT-system, der kan samle en sygejournal på tværs af hospitaler, afdelinger og regioner kan være til patienternes gavn. Og selvfølgelig må ethvert nyt system have en rimelig indkøringstid. Det er klart.

Men Sundhedsplatformen virker som ‘Ebberød Bank’, den danske film fra 1943, hvor skræddermesteren fra Vipperup indsættes som direktør i Ebberød Bank. Den ledende overlæge på Herlev Hospital kalder Sundhedsplatformen for ‘Sundhedsvæsenets IC4 tog’. Så er det sagt. Det må nu være på tide at stoppe Sundhedsplatformen, inden den koster menneskeliv. Som patienter har vi nok at se til. Sundhedsvæsenet er til for at hjælpe os tilbage til det pulserende liv igen. Ikke for at tilføje irritation og urimelige ventetider til vores sygdom.

Derfor: Drop nu den sundhedsplatform, inden det er for sent.

Vores ambassadør fortæller om livet med en hjernetumor

Niels Frid-Nielsen er ambassadør for HjernetumorForeningen. Niels skriver indlæg om livet med en hjernetumor, som du kan finde her i nyhedsoversigten.

Se alle Niels' indlæg

Få vores nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
Tilmelding nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig