Kendt virus kan spille en rolle for hjernekræft

07-10-2020
Et udbredt virus kan have en stor betydning for hjernekræftceller af typen glioblastom. Det viser nye resultater fra svenske forskere og forskere fra Kræftens Bekæmpelse, som har set lovende resultater ved at behandle glioblastom-patienter med antivirus middel.

Professor Jiri Bartek fra Kræftens Bekæmpelse har deltaget i ny forskning, der viser, at virus kan spille en vigtig rolle i hjernekræft af typen glioblastom. Foto: Tomas Bertelsen

Medicinen omtrent fordoblede den gennemsnitlige levetid for patienterne. De, der fik den, levede i gennemsnit 24 måneder, mens de, der fik standardbehandlingen, i gennemsnit levede 13 måneder

Professor Jiri Bartek, Kræftens Bekæmpelse

Igennem to forsøg har patienter med glioblastom taget en ekstra pille ud over den standardbehandling, de ellers fik. Pillen, som de i alt 102 patienter fik, indeholdt antivirus medicin mod virusset cytomegalovirus. Virusset findes i næsten alle glioblastomtumorer og forskerne håbede, at man ved at bekæmpe virusset kunne forlænge levetiden for de alvorligt syge patienter. 

Resultaterne fra undersøgelsen er nu offentliggjort, og selv om behandlingen ikke er en kur, er resultaterne lovende. Det fortæller professor Jiri Bartek fra Kræftens Bekæmpelse, som har deltaget i forskningen: 

– Medicinen omtrent fordoblede den gennemsnitlige levetid for patienterne. De, der fik den, levede i gennemsnit 24 måneder, mens de, der fik standardbehandlingen, i gennemsnit levede 13 måneder, siger han. 

Cytomegalovirus er en form for herpes-virus. Mange af os har virusset, men de fleste får kun milde eller ingen symptomer. Men virusset kan altså også findes i kræftceller og i tidligere forskning er det blevet koblet sammen med kræft. Foruden i glioblastom er virusset også fundet i en række andre kræftformer (se boks nederst på siden). 

Mere forskning på vej
Der er endnu brug for mere forskning, inden man har det fulde billede af om og i givet fald hvordan, behandlingen mod cytomegalovirus virker hos patienter med glioblastom. Derfor har holdet bag de nye resultater sat endnu et forsøg i gang ved Karolinska Instituttet i Sverige for at se, om man kan bekræfte og uddybe de lovende hidtidige resultater. Men særligt et forhold gør forskerne optimistiske i troen på, at de er på rette spor: 

– De resultater vi ser nu, stemmer overens med resultaterne fra et tilsvarende, mindre forsøg, som vi offentliggjorde for nogle år siden. Dengang deltog 22 patienter, og de, der fik mindst seks måneders behandling med antivirusmidlet havde en gennemsnitlig levetid på 24,1 måneder. Det resultat er næsten identisk med de resultater, vi ser nu, næsten ti år senere, og det giver os håb om, at vi har fat i en biologisk vigtig mekanisme, siger Professor Cecilia Söderberg-Naucler fra Karolinska Instituttet i Stockholm, der er lederen af den nye forskning. 

Og selvom der er tale om forskningsresultater, forstår forskerne godt, at der måske er patienter, som er interesserede i at vide, om antivirusbehandlingen måske er relevant for dem: 

– Man skal altid være kritisk over for forsøgsresultater, især når det endnu er på et tidligt stadie. Men det antivirale middel er allerede godkendt til behandling af andre sygdomme forårsaget af cytomegalovirus, så patienter kan naturligvis altid spørge deres læge, om behandlingen eventuelt er noget for dem, eller om de måske er egnede til at deltage i det igangværende randomiserede forsøg, siger Cecilia Söderberg-Naucler. 

Tema om hjernekræft: Nye forskningsresultater giver små skridt frem mod nye behandlinger

Ny forskning: Ny viden om hemmeligheden bag sejlivede hjernekræftceller 

Ny forskning: Ny viden om hjernekræftceller og strålebehandling giver håb om nye veje for behandling

Hjernetumorer: Symptomer, behandling, undersøgelser, diagnose og årsager


Resultaterne er offentliggjort her: Stragliotto G et al.: Valganciclovir as add-on to standard therapy in glioblastoma patients. Clin Cancer Res. 2020 Aug 1;26(15):4031-4039.

Cytomegalovirus

Cytomegalovirus er i familie med herpes-virus, og omkring 60 pct. af befolkningen er smittet. Symptomer kan være ondt i halsen, feber og hovedpine, men mange oplever ingen symptomer. Foruden glioblastomer er cytomegalovirus fundet i eksempelvis brystkræft, tarmkræft, prostatakræft, æggestokkræft, hjernesvulster af typen medulloblastom, neuroblastomer og rhabdomyosarkom.

Kilde: Sundhed.dk

Mere om forskning i cytomegalovirus

Forskerne bag resultaterne i denne artikel fortæller, at der er andre forskere verden over, som har vist resultater, der peger på, at virusset cytomegalovirus er vigtigt i forbindelse med glioblastom.

I USA og Australien har forskere brugt dendritcelle-vaccination (en form for immunterapi) til at ramme cytomegalovirus hos kræftpatienter. Forsøget er kun udført på meget små grupper af patienter, men forsøgene er ifølge de svenske og danske forskere lovende i forhold til at forlænge livet for patienterne.

I laboratoriet har flere forsøg vist at cytomegalovirus kan påvirke kræftcellers vækst og gøre dem mere aggressive. Det bakker ifølge forskerne op om tilgangen med at behandle glioblastompatienter med antivirus middel.

Et kritisk blik på forskningen

For forskerne bag den nye undersøgelse er resultaterne meget lovende. Men de peger også på, at det er vigtigt at se dem med kritiske øjne.

Forsøget er nemlig ikke et ’randomiseret og kontrolleret studie’, hvor patienterne fra starten af forsøget bliver inddelt tilfældigt i to grupper ved lodtrækning: En gruppe får standardbehandlingen, der er standard til en given sygdom sammen med forsøgsbehandlingen (eksempelvis antivirusmidlet), og en anden gruppe får standardbehandlingen sammen med en kontrolbehandling (’placebo’ som for eksempel er en sukkerpille). Denne type forsøg bliver anset for at give det mest sikre videnskabelige resultat, i forhold til at det resultat, man ser, skyldes behandlingen og ikke har andre årsager.

Det forsøg der bliver omtalt i denne artikel, er et såkaldt ’retrospektivt case-kontrol’ forsøg, hvor forskerne efter en årrække har opsamlet resultater fra patienter, der har fået enten forsøgsbehandling sammen med standardbehandling, eller kun standardbehandlingen. Denne type forsøg giver forsøgslederne mindre kontrol med forsøget undervejs, og der er derfor større risiko for, at der i løbet af forsøget er andre forhold end selve behandlingen, der kan påvirke resultatet.

De svenske og danske forskere har nu sat et randomiseret kontrolleret studie op for at efterprøve de lovende resultater og er meget interesserede i at høre fra andre internationale centre, som er interesserede i at bidrage.

Mere om forskningen

Den nye forskning er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Karolinska Instituttet i Sverige og Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Alle de patienter, der indgik i forsøget var først blevet opereret for sygdommen og fik dernæst standardbehandling i form af strålebehandling kombineret med midlet temozolomid. 102 patienter fik antivirus middel af typen Valganciclovir. Til sammenligning med patienterne, der fik antivirusmidlet fulgte forskerne en anden gruppe bestående af i alt 213 patienter med glioblastom, som fik standardbehandlingen uden Valganciclovir.

Forskning i verdensklasse

Serien af nye forskningsresultater inden for hjernekræft stammer fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. I forskningscenteret, der ligger på Østerbro i København, arbejder omkring 250 forskere fra 26 lande.

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning - biologisk og epidemiologisk forskning

Få vores nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
Tilmelding nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig