Knæk Cancer støtter forskning i behandling af glioblastom

28-10-2020
Lovende forskning på OUH i behandling af glioblastomer støttes af Knæk Cancer og får midler fra det nyetablerede "Forskningscenter for Målrettet Behandling af Hjernetumorer"

Kræftens Bekæmpelse bevilgede i 2017 200.000 kr. til neurokirurg Bo Halle, der sidder i HjernetumorForeningens ekspertpanel. Pengene kom fra en arv efter Vagn Aage Metum, hvis ønske var, at pengene blev uddelt til forskning i glioblastomer.

Med donationens hjælp er det siden lykkedes at etablere en unik glioblastom-model i grise på Neurokirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital (OUH). Glioblastommodellen skal nu bruges i en række nye banebrydende studier. Studierne er alle baseret på behandling med en særlig type molekyle indeholdende radioaktivt iod, der via mikrokatetre sendes direkte ind i glioblastomet. De radioaktive iod-molekyler indbygges i glioblastom cellernes DNA og destruerer DNA’et ved kortrækkende dødelig stråling (såkaldt Auger elektron terapi).

Med denne metode har Helge Thisgaard, lektor i nuklearmedicin på Syddansk Universitet og hospitalsfysiker på Nuklearmedicinsk Afdeling, OUH, i samarbejde med Bo Halle tidligere vist, at rotter med glioblastomer kunne helbredes. I en stor hjerne som menneskets, er terapiens effektivitet dog helt afhængig af, at de radioaktive iod-molekyler fordeles vidt og forbliver i hjernen længe. For at løse dette blev ekspert i nano-transportsystemer, seniorforsker Andreas Ingemann Jensen, og hans forskerhold på DTU Sundhedsteknologi i 2019 en del af projektet. Andreas Ingemann Jensen fik samme år en bevilling på 6.200.000 kr. fra Danmarks Frie Forskningsråd til formålet.

For at teste hvilke af de nano-transportsystemer DTU-forskerne udvikler, der fungerer bedst i en stor hjerne med et humant glioblastom, har hele forskerholdet planlagt en række forsøg i den etablerede grise-glioblastommodel. Forsøgene starter i maj 2021, hvilket netop er blevet muligt efter to bevillinger fra Knæk Cancer midlerne der blev indsamlet i sidste uge. Her fik Bo Halle tildelt 1.350.000 kr. fra puljen ”Sjældne Kræftsygdomme” og derudover får han 800.000 kr. af de 20.000.000 kr., der blev bevilget til et nyt nationalt ”Forskningscenter for Målrettet Behandling af Hjernetumorer”.

Hele forskerholdet på OUH og DTU er utroligt taknemmelige for bevillingerne og glæder sig i den grad til at komme videre med deres fælles projekt. Perspektiverne er enorme, idet de udviklede nano-transportsystemer ikke blot vil kunne bruges til Auger elektron terapi, men også til alle andre former for glioblastom-lægemidler.  Det er nemlig altid en kæmpe udfordring at få et ellers effektivt lægemiddel hen til alle glioblastomcellerne for at kunne slå dem ihjel. Forsøgene forventes at være tilendebragt efter to års dedikeret indsats.

Få vores nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
Tilmelding nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig