Neurologiske senfølger hos børn med hjernetumorer kortlagt i ny stor undersøgelse

26-07-2018
Ny forskning giver viden, som måske kan hjælpe børn, der har haft hjernekræft. Den giver et samlet overblik over, hvilke neurologiske senfølger man skal være opmærksom på hos denne gruppe af tidligere patienter.

Ny forskning ledet af post doc Line Kenborg fra Kræftens Bekæmpelse kortlægger nu de neurologiske senfølger, som børn der har haft en hjernetumor risikerer. Foto: Privat

Det er heldigvis langt fra alle, der risikerer at blive indlagt med senfølger. Det forklarer postdoc Line Kenborg fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som har stået i spidsen for den nye forskning: 

– Det er omkring en tredjedel af de børn, der har haft en hjernetumor, som senere i livet risikerer at blive indlagt minimum en gang med neurologiske senfølger efter sygdommen. Så der er heldigvis også en stor andel, som ikke bliver indlagt. I alt ser man to ekstra indlæggelser for neurologisk sygdom pr. 100 børn, der følges i et år, siger Line Kenborg. 

Senfølgerne kan både skyldes behandlingen og sygdommen selv, men uanset årsagen er det vigtigt at opdage senfølger så tidligt som muligt, da det giver bedre muligheder for at mindske omfanget. Netop derfor er det vigtigt med mere viden om, hvilke tegn både de tidligere patienter, deres familier og de sundhedsprofessionelle skal være opmærksomme på, selv mange år efter behandlingen er slut. De nye resultater viser nemlig, at risikoen for senfølger var forøget selv 20 år efter kræftsygdommen. 

Mere viden om tidligere sygdomme
I den nye undersøgelse har forskerne undersøgt 4.858 børnekræftoverlevere, som har haft hjernekræft. Resultaterne viste, at den hyppigste senfølge er epilepsi, hvilket sås hos 14,1 pct. af overleverne. Dernæst fulgt af vand i hovedet hos 9,5 pct. at overleverne og lammelser, hvilket ramte 4,2 pct. af overleverne. Tilsammen udgjorde disse tre typer af senfølger omkring 90 pct. af de ekstra tilfælde af senfølger, kræftoverleverne blev indlagt med. 

Risikoen for senfølger var størst blandt de børn, der var yngst, da de fik diagnosen hjernekræft. Det skyldes, at børnenes hjerne er ekstra sårbar tidligt i livet, og næsten halvdelen af de overlevere, der var mellem nul og fire år gamle, da de fik en hjernetumor, havde været indlagt med en neurologisk sygdom som tiårige. 

Den nye forskning viser også, at omkring 30-40 pct. af de patienter, der fik epilepsi som senfølge, også havde epilepsi op til flere år inden de fik diagnosen hjernetumor. Og det kan også være vigtig viden, forklarer Line Kenborg: 

– Det er første gang denne sammenhæng er vist, og måske kan den være en brik i en større forståelse af sygdommen. For måske kan den øgede forekomst af epilepsi være et tegn på, at børn, der senere får en hjernetumor, har et andet sygdomsmønster end andre. Hvis det er tilfældet, kan det måske være ny viden, der kan hjælpe med at opdage hjernetumorer tidligere, siger hun.

Resultaterne er offentliggjort her: Kenborg L et al.: Neurologic Disorders in 4,858 Survivors of Central Nervous System Tumors in Childhood - an Adult Life after Cancer in Scandinavia (ALiCCS) study. Neuro Oncol. 2018 May 30. doi: 10.1093/neuonc/noy094. [Epub ahead of print]

Forskerne samarbejder

Den nye forskning er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Aarhus Universitetshospital, Skåne University Hospital, The Icelandic cancer registry, University of Iceland, The Finnish Cancer Registry og The University of Texas

De har støttet forskningen

Dansk Kræftforskningsfond og Børnecancerfonden har støttet det nye arbejde økonomisk.

Få vores nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
Tilmelding nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig