Vidensdeling for fagprofessionelle om patientforløb i Region Nord

15-01-2020
Temaeftermiddag i Aalborg om hjernetumorpatientens forløb gennem hospitalssystemet og den videre opfølgning regionalt og kommunalt i Region Nordjylland

Neurokirurg Rene Laursen, Aalborg Universitetshospital, havde taget initiativ til denne temaeftermiddag, hvor der d. 28. november var fokus på hjernetumorpatientens forløb gennem systemerne i Region Nordjylland med mange spændende oplæg, der tilsammen bidrog til, at det blev en spændende og indholdsrig eftermiddag. Det blev nærmest et tilløbsstykke, hvor der deltog ca. 100 fagpersoner fra både det regionale og kommunale felt, og hvor alle 11 kommuner i regionen var repræsenteret.

Eftermiddagen indledtes med et introducerende oplæg fra Rene Laursen, der gennemgik de forskellige typer af hjernetumorer, og hvilke behandlingsmuligheder der er, og hvilke kriterier der bliver anvendt, når der skal træffes beslutning om behandlingsplan.

Herefter tog onkologisk overlæge Charlotte Aa. Haslund over. Hun pointerede at hjernetumorpatienten udgør en stor udfordring, da det syge væv, der skal behandles, befinder sig i en ueftergivelig knoglekasse, som vanskeliggør både dosering og vurdering. Komplikationer og bivirkninger blev derfor et væsentligt tema under dette oplæg. I forhold til protonstråling vurderes det nationalt, hvem der skal modtage denne behandling, og protonstråling er forbeholdt tumorer af grad 2 og 3, da det skåner det raske væv, og derfor giver de bedste muligheder på længere sigt. For grad 4 patienter handler det primært om at holde sygdommen i ro og forbedre livskvaliteten, og her er heldigvis sket en positiv udvikling i overlevelsestiden de sidste år.  

Efter dette oplæg var der endnu et spændende indlæg ved fysioterapeut, ergoterapeut og neuropsykolog, der gav det tværprofessionelle perspektiv på tumorpatienten. Et særligt fokus her var de udfordringer, det accelererede patientforløb giver, når der indenfor 48 timer skal gennemføres en screening af den nyopererede hjernetumorpatient. Alle de komplikationer, der kan være postoperativt, gør det utrolig svært at nå frem til et retvisende billede, da de fleste problemer først viser sig efter udskrivelsen fra hospitalet. Der er på Aalborg Universitetshospital indført månedlige konferencer, hvor læge, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og socialrådgiver er til stede. Der er fokus på, at det er et fagligt forum, men det er under overvejelse at inddrage pårørende i dette team. Det kom frem fra salens tilhørere, at de kommunale behandlere gerne deltager i sådanne møder, hvis det skønnes nødvendigt.

Karen Risgaard gav et meget fint og informativt billede af, hvad Hjernetumorforeningen kan tilbyde, og hvor vigtigt det er, at patienter og pårørende bliver orienteret om foreningens eksistens. Som Karen pointerede, er det de frivillige, der i dybden forstår både patienten og den pårørende, for vi har været der selv! Karen opfordrede også til, at behandlere generelt har meget større fokus på de pårørendes rolle, og respekterer, at de er pårørende og ikke behandlingssystemets forlængede arm.

De øvrige oplæg gav perspektiver på overgangen til de øvrige regionale og kommunale tilbud, men her var vores oplevelse lidt, at kommunerne har meget få hjernetumorpatienter i rehabiliteringsforløb, hvorfor det desværre ikke er tænkt målrettet ind i forhold til hjernetumorpatienten. Men det blev tydeligt for alle, at der var behov herfor, så det vil blive taget med tilbage til arbejdspladserne.

Det var en meget spændende og positiv eftermiddag, forstået på den måde, at der for en gangs skyld var stor positiv opmærksomhed på hjernetumorpatienten og den skæbne, det medfører.

Få vores nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
Tilmelding nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig