Ordliste vedr. hjernetumorer

Har du læst om hjernetumorer og stødt på ord, du ikke forstår, kan du måske finde en forklaring her i ordlisten.

Afasi

Tab af evnen til at tale og/eller tab af sprogforståelsen

Antiepileptica

Medicin mod epilepsi (kramper)

Apraksi

Nedsat eller svigtende evne til at udføre handlinger eller bevægelser i en hensigtsmæssig rækkefølge

Astrocytom

Hjernetumor af typen gliom - vokser fra hjernens støtteceller, som kaldes astrocytter. udgør ca 20 % af alle hjernetumorer. Kan både være en lavgradstumor grad II og en højgradstumor grad III

Avastin

Et middel til immunterapi  med det virksomme stof Bevacizumab. Anvendes ved progression af hjernetumor. Avastin hæmmer blodtilførslen til tumoren

Benign

Forældet og misvisende betegnelse for en lavgradstumor, dvs. at tumoren ikke er en kræftsvulst

Binyrebarkhormon

Binyrebarkhormon produceres naturligt i små mængder i kroppen. Patienter med hjernekræft får ofte binyrebarkhormon for at mindske væskeansamling i hjernen, og der er ofte behov for en større mængde af binyrebarkhormon, end kroppen kan producere. Derfor bruges Prednisolon, som er et kunstigt binyrebarkhormonlignende stof til at mindske væskeansamling rundt om tumoren. Benævnes også steroid og det medicinske salgsnavn er medrol

Biopsi

En vævsprøve, der tages for at artsbestemme tumoren, og derved afgøre, hvilken form for behandling der skal benyttes

Bivirkning

En bivirkning er en uønsket virkning ved medicin eller behandling

Centralnervesystemet

Centralnervesystemet består af vores rygmarv og hjerne og registrerer og bearbejder bl.a. de sanseinformationer, kroppen får

Cerebellum

Lillehjernen

CT-skanning 

CT står for ”Computer Tomografi”, og er en røntgenundersøgelse, der giver meget detaljerede billeder af kroppens indre organer

Diabetes mellitus

Sukkersyge

Ekspressiv afasi

En bestemt form for talebesvær, hvor den ramte har svært ved at udtrykke sig, men forstår hvad der bliver sagt

Epilepsi

Kramper/krampeanfald

Ependymomer

Sjælden type af hjernetumor som sidder i hjernehulrummene (ventriklerne)

Frontallap

Pandelap

Glioblastom / Glioblastoma multiforme

Primær hjernetumor (kræft opstået i hjernen) udgået fra hjernens støttevæv (glia). Betegnes også et højgradsgliom grad IV. Udgør Ca 25 % af alle hjernetumorer, og er den mest aggressive tumorform

Hjernemetastase

Kræft, der er opstået andre steder i kroppen og har spredt sig til hjernen, kaldes hjernemetastaser. De adskiller sig fra primær hjernekræft, hvor kræften er opstået i hjernen

Hjernesvulst

Se hjernetumor

Hjernetumor

En hjernetumor - også kaldet hjernesvulst - inddeles i lavgrads- og højgradstumorer. Højgradstumorerne er kræftsvulster, der vokser ind i hjernevævet, mens lavgradstumorerne både betegner tumorer der vokser ind i hjernevævet og udelukkende vokser udenpå hjernen. En lavgradstumor ødelægger ikke nødvendigvis vævet, men presser på hjernen, når den vokser. En hjernetumor vil i scanningsanalysen ofte beskrives som “intrakraniel rumopfyldende proces”.

Højgradsgliom

Højgradsgliomer inddeles i grad III og IV. Grad III højgradsgliomer er astrocytomer og oligodendrogliomer, og grad IV højgradstumorer er glioblastomer.

Hæmoglobin

Findes i de røde blodlegemer og transporterer ilt rundt i kroppen

Impressiv afasi

En form for talebesvær, hvor den ramte har svært ved at forstå andres tale

Infektion

Betændelse

Irinotecan

Et kemoterapi stof

Kemoterapi

En metode til at behandle kræft, hvor kemoterapien bremser cellernes deling eller cellernes stofskifte og dermed stopper kræften i at vokse

Kognitive funktioner

De mentale processer i hjernen, der betyder at vi kan tænke, tale og problemløse

Kraniotomi

Operation med åbning af kraniet

Lavgradsgliomer

Type af primær hjernetumor som udvikler sig fra hjernens støttevæv (glia). Hjernetumoren vokser ind i hjernevævet og beskadiger det omgivende delvist fungerende hjernevæv. Har forskellige betegnelser som astrocytomer, oligodendrogliomer, oligoastrocytomer. Lavgradsgliomer gradinddeles i II og III. I ældre litteratur betegnes lavgradsgliomerne grad II ofte som en godartet tumor , hvilket er misvisende, da alle tumorerne ofte udvikler sig til grad III og IV (højgradstumorer).

Leukocytter

Er de hvide blodlegemer, som forsvarer kroppen mod infektioner

Meningeom

En langsomtvoksende type af hjernetumor, der opstår uden på hjernehinden, og som ikke ødelægger hjernevæv ved indvækst, men presser på hjernen ved øget vækst. Betegnes også en lavgradstumor grad II. I ældre litteratur betegnes tumoren ofte misvisende som en godartet tumor

Metastase

Kræft, der har spredt sig til andre steder i kroppen, end der hvor kræften er opstået, kaldes metastaser. Hjernemetastaser adskiller sig fra primær hjernekræft, hvor kræften er opstået i hjernen, ved at have oprindelse i andre kræftformer fx. lungekræft og brystkræft

MR-scanning

Betyder 'Magnetisk resonans scanning'. MR-scanning er en scanning der ved hjælp af radiobølger kan skelne den hvide og grå hjernemasse. MR scanning er bedre end CT-scanning til at påvise hjernetumorer, og bedst når der samtidig gives kontrastvæske

Nervus facialis

Ansigtsnerven der styrer ansigtets mimik

Nervus opticus

Synsnerven

Nervus vestibulocochlearis

Hørenerve der også har indflydelse på ligevægt og balance

Neurokirurgi

Neurokirurgi eller hjernekirurgi er et speciale, som beskæftiger sig med kirurgisk behandling af lidelser i nervesystemet

Neurologi

Neurologi er det medicinske speciale der beskæftiger sig med hjernen og nervesystemets sygdomme

Neuropsykologi

Neuropsykologi er en videnskabelig disciplin inden for hjerneforskning, der studerer hvordan strukturer og processer i hjernen regulerer adfærd og tænkning

Neuropatologi

Neuropatologi er et speciale der undersøger vævsforandringer ved sygdomme i hjernen og centralnervesystemet

Occipitallap

Nakkelappen

Oligodendrogliom

En bestemt langsomtvoksende type af hjernetumor, som både kan være en lavgradstumor grad II og en højgradstumor grad III. Ca 2 -5 % af alle tumorer er oligodendrogliomer.  

Onkologi

Et medicinsk speciale omhandlende læren om kræft (cancer) og dens behandling.

Osteoporose

Knogleskørhed

Palliation

Palliation betyder lindring. Det er en indsats, der har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med en livstruende sygdom. Det sker gennem vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art

Parietallap

Isselappen

Performance status

Performance status er en metode til at vurdere og angive en patients generelle helbredsstatus.

PET-scanning

”Positronemissionstomografi ” (PET)er en billedundersøgelse, hvor der sprøjtes radioaktivt sporstof ind i kroppen inden scanning. Scanningen afbilder organers stofoptagelse og stofomsætning.

Prednisolon

Se binyrebarkhormon

Primær hjernekræft

Kræft opstået i hjernen

Prognose

Se sygdomsprognose

Protonterapi/Partikelterapi

Partikelterapi er en type strålebehandling med protoner og lette ioner, som i nogle tilfælde er bedre end almindelig strålebehandling. Partikelterapi bruges især til strålebehandling af børn og ved kræftknuder, der ligger tæt på kritiske organer som hjernen. Protonstrålerne er kendetegnet ved, at strålerne stopper ved tumor, modsat ioniserende stråling, hvor strålerne fortsætter gennem tumoren

Radioterapi (stråleterapi)

Kræftbehandling med røntgenstråler, som er ioniserende stråler, modsat protonstråling (se dette). 

Recidiv

Tilbagefald af sygdom

Rehabilitering

Tværfaglig indsats med genoptræning, typisk efter en operation eller sygdomsforløb, der har til formål at vedligeholde den bedst mulige fysiske, sansemæssige, intellektuelle, psykologiske og sociale funktionsevne hos den enkelte.

Røntgen

Røntgenbilleder viser forandringer i faste strukturer som knogler og led

Sekundær hjernekræft

Kræft der har spredt sig til hjernen fra andre organer. Se metastaser

SPECT-scanning

SPECT-scanning står for ”Single Photon Emission Computeriseret Tomografi”. SPECT-scanning bruges til at vise blodgennemstrømningen i hjernen. En SPECT -scanning bruges til at undersøge for hukommelsesforstyrrelser, demens, blodprop i hjernen, epilepsi, migræne, hjernerystelse og andre neuropsykiatriske sygdomme.

Steroid

Se binyrebarkhormon

Sygdomsprognose

Forudsigelse af en fremtidig udvikling af sygdom ud fra statistiske undersøgelser

Symptomer

Tegn på sygdom

Temodal

Temodal er en celledræbende kemoterapi med Temozolomide

Temporallap

Tindingelappen

Trombocytter

Blodplader som sørger for at blod kan størkne. Kroppens produktion af blodplader kan blive undertrykt af kemoterapi.

Tryksymptomer

Udtryk for symptomer som skyldes forhøjet tryk i hjernen som fx hovedpine, synsforstyrrelser, kvalme

Ødem

Væskedannelse

Fakta om hjernetumorer

Der findes forskellige typer hjernetumorer, som hver især kræver forskellige behandlinger. Symptomerne afhænger af, hvor tumoren sidder.

Få mere at vide om hjernetumorer