Hjernetumordag

Hjernetumordag 

Årets Hjernetumordag afholder vi altid den sidste lørdag i uge 11, som er international Hjerneuge. Over hele landet er der denne uge mange aktiviteter, foredrag, udstillinger mv. om hjernen, og vores bidrag er Hjernetumordagen.

Viden og forskning 

På Hjernetumordagen har vi fokus på formidling af viden og forskning. Vi giver ordet til læger og forskere, der har nyt om hjernetumorer, behandling og livet med diagnosen. Der forskes meget i Danmark, ligesom i resten af verden, ikke mindst efter etableringen af DCCC Brain Tumor Center  i 2021, der sikrer et styrket nationalt samarbejde, ikke blot om behandling men også om forskning. 

Læs mere om forskning her

Mennesket bag diagnosen 

Vi giver også ordet til patienter og pårørende, fordi det er dem, der er i centrum for vores arbejde, og det er vigtigt for os, at de ikke glemmes, når der lægges planer og kigges i mikroskoper. Derfor har vi ofte også indlæg på Hjernetumordagen om f.eks. Fælles Beslutningstagning, Terapeutisk skrivning el. lign. 

Hvem deltager 

Alle er velkomne til at deltage i Hjernetumordagen, der hvert år samler mange patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Det er en dag, hvor der udveksles viden og deles erfaringer på kryds og tværs. 
Hjernetumordagen er altid velbesøgt, og vi er stolte af at kunne samle så mange omkring temaet “hjernetumor” en gang om året.