Samarbejdspartnere

Sundhedsprofessionelle 
Vi samarbejder med læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle om at forbedre forholdene for hjernetumorramte og deres familier. Takket være dette samarbejde arbejder en række sundhedseksperter som frivillige i vores ekspertpanel, hvor de besvarer spørgsmål fra vores medlemmer.

Spørg vores hjernetumor-eksperter

Er du hjernetumorpatient eller pårørende, kan du spørge HjernetumorForeningens tilknyttede eksperter om sygdommen. 

Send dit spørgsmål til vores eksperter

Andre kræftpatientforeninger 

HjernetumorForeningen har desuden et tæt samarbejde med de andre kræftpatientforeninger. Der er fælles deltagelse i arrangementer som f.eks. Folkemødet på Bornholm, Lægedagene i Bella Centret og nationale kræftkonferencer. Ved webinarer og foredrag, der er af interesse for andre patientgrupper, inviterer vi medlemmer af andre patientforeninger. 

Udenlandske hjernetumorforeninger 

Vi står i kontakt med hjernetumorforeninger fra andre lande, særligt de nordiske patientforeninger, som vi udveksler nyheder og erfaringer med. 

The International Brain Tumour Alliance (IBTA) 

HjernetumorForeningen er medlem af den internationale organisation IBTA. Det er et netværk af hjernetumorforeninger, læger, forskere og andre, der er involveret i behandling af og støtte til hjernetumorpatienter, deres pårørende og omsorgsgivere i mange lande. Netværket omfatter også forskere og fagpersonale. Formålet er at udbrede kendskab til diagnosen, at informere og at støtte de ramte. 
Hver måned sender IBTA et nyhedsbrev, som du kan læse her på hjemmesiden. I nyhedsbrevet kan du læse om, hvad der sker inden for hjernetumorområdet rundt om i verden, og nye forskningsresultater og projekter bliver omtalt. 
For mere information (på engelsk):

IBTA's hjemmeside

Kræftens Bekæmpelse

HjernetumorForeningen har et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, der fungerer som paraplyorganisation for mange kræftpatientforeninger. Vi har som forening mulighed for at søge økonomisk støtte til drift og aktiviteter til gavn for hjernetumorpatienter og deres pårørende. Desuden har foreningens bestyrelse derigennem mulighed for at deltage i kurser, og alle foreningens medlemmer inviteres til et årligt arrangement, hvor ny og aktuel forskning præsenteres. 
Takket være samarbejdet med KB er det muligt for os at afholde vores netværksgrupper i organisationens lokaler rundt om i landet. 

Vores vigtigste opgave er at hjælpe patienter og pårørende

Vores arbejde tager altid afsæt i vores vedtægter og forretningsorden, så vi sikrer, at vi er til størst mulig gavn for hjernetumorpatienter og deres pårørende.

Læs vores vedtægter og forretningsorden