Symptomer på en hjernetumor

Hvordan en person påvirkes af sin hjernetumor afhænger af, hvor tumoren er placeret, hvor stor den er, og hvilke nerver og centre den trykker på. Hjernetumorer kan opstå overalt i hjernen og kan gøre skade på det eller de områder, den ligger i. Alene det, at tumoren fylder i hjernen, kan skabe et øget tryk, der kan være skadeligt.

Diffuse symptomer 
Symptomerne kan være diffuse og minde om stress-symptomer. Du kan derfor have besøgt lægen flere gange med symptomer, der skyldes en hjernetumor, men som lægen i første omgang har vurderet som stress.  

Symptomer på en hjernetumor

Usynlige symptomer 
Det er ikke alle symptomer, der er synlige for andre. Blandt andet derfor er hjernetumor en svær diagnose både at stille og at leve med.

Nogle symptomer er fysiske og påvirker f.eks. bevægelighed, mens andre er usynlige for andre. Vi betegner et symptom som usynligt, hvis det ikke direkte påvirker din fysiske formåen og fremtoning. Det kan være fysisk træthed, hjernetræthed og koncentrationsbesvær, som du mærker, men som ikke er tydelige symptomer for omverdenen.

Du kan også have symptomer, som dine omgivelser er blevet opmærksomme på først, fordi du er begyndt at opføre dig anderledes, end du plejer

Fysiske symptomer 

 • Epilepsi/krampeanfald, der kan variere fra ufrivillige bevægelser og absencer, dvs. man bliver fjern, til voldsomme krampeanfald. Epilepsi er et af de mest almindelige debut-symptomer, der fører til, at man bliver undersøgt for en hjernetumor.  
 • Lammelser og føleforstyrrelser 
 • Synsforandringer som nedsat syn, manglende evne til at genkende ting, hallucinationer, dobbeltsyn eller blinde pletter 
 • Ændring i talefunktion i form af udtalebesvær pga. lammelse af læbe, tunge, gane eller strube (dysartri) eller problemer med at opfatte eller udtrykke sprog (afasi)  
 • Ændringer i hørelsen eller ringen for ørerne 
 • Ændret smags- og lugtesans 
 • Balanceforstyrrelser som følge af svimmelhed, problemer med koordination og finmotorik samt akavede eller stive bevægelser i arme og ben 
 • Hovedpine der er værst om morgenen og forsvinder op ad dagen eller vedvarende hovedpine 
 • Hjernetræthed efter få timers arbejde eller socialt samvær 
 • Kvalme, nedsat appetit og opkastninger 
 • Vandladningsproblemer 
 • Ansigtssmerter 

Kognitive symptomer 

 • Ændret adfærd, f.eks. anderledes reaktionsmønster eller manglende initiativ (apati) 
 • Forhøjet eller nedsat energiniveau 
 • Indlæring og hukommelsesproblemer 
 • Koncentrationsbesvær 
 • Sprogvanskeligheder (afasi) der i større eller mindre grad kan give problemer med både at opfatte og udtrykke ord i tale og tekst (henholdsvis impressiv og ekspressiv afasi) 
 • Problemer med at træffe valg, løse problemer eller planlægge 
 • Problemer med at skelne mellem eller identificere genstande mere specifikt end eksempelvis runde eller store 
 • Problemer med at genkende ansigter eller genstande
 • Ændret personlighed, f.eks. i form af aggressivitet, manglende empati eller filterløshed. 

De symptomer, som vi beskriver her, kan enten dukke op som symptomer, der fører til en diagnose, men de kan også komme senere som en følge af operation og/eller onkologisk behandling. I vores håndbog “Kræft i hjernen” kan du finde mere udførlige beskrivelser af symptomer, ligesom du kan finde gode råd til at håndtere symptomerne. 

Et forandret liv

Se 9 små film om at få og leve med en hjernetumor:

Et forandret liv - 9 små film