Typer af hjernetumorer

En hjernetumor kaldes primær eller sekundær, afhængigt af om tumoren er opstået i hjernen eller er en metastase fra en anden tumor f.eks. i lungen. Vi beskriver her kun primære hjernetumorer.

Typer af hjernetumorer 
En hjernetumor kaldes primær eller sekundær, afhængigt af om tumoren er opstået i hjernen eller er en metastase fra en anden tumor f.eks. i lungen. Vi beskriver her kun primære hjernetumorer. 

Typer af primære hjernetumorer 
En hjernetumor navngives efter, hvilket væv den udspringer af. Gliomer eller gliacelletumorer udgår fra hjernens støttevæv og udgør over halvdelen af alle hjernetumorer. WHO anslår, at der er mindst 130 forskellige typer og undertyper af hjernetumorer. 

Typer af hjernetumorer

Gliomer 

 • Astrocytom grad 1 (pilocytisk astrocytom) 
 • Astrocytom grad 2 (diffust astrocytom) 
 • Astrocytom grad 3 (anaplastisk astrocytom) 
 • Astrocytom grad 4 (glioblastom) 
 • Oligodendrogliom grad 2 og 3
 • Ependymom grad 2 og 3 

Andre typer hjernetumorer 

 • Meningeom 
 • Hypofyseadenom 
 • Acusticusneurinom eller vestibularisschwannom 
 • Lymfom 
 • Hæmangioblastom
 • Medulloblastom 

Hjernetumorer grad 1 - 4 
Hjernetumorer inddeles i fire grader svarende til, hvordan og hvor hurtigt de vokser. Man taler om lavgradstumorer (grad 1 og 2) og højgradstumorer (grad 3 og 4). En højgradstumor er kræft, hvilket ikke er tilfældet for lavgradstumorer. En lavgradstumor kan dog udvikle sig til kræft.

Du kan have hørt benævnelsen godartet og ondartet om de to typer. Vi anbefaler at tale om lav- og højgradstumorer, og du vil derfor ikke finde tumorer omtalt som gode eller onde her på siden. 

Hvor udbredt er hjernetumor? 

 • I 2019 fik i alt 2.217 personer i Danmark påvist en tumor i hjernen eller centralnervesystemet, heraf 1248 kvinder og 969 mænd. I 2020 var tallet faldet til 1.913, dvs. hhv. 1.113 kvinder og 800 mænd.
 • Kræft i hjernen og centralnervesystemet udgør ca. 5% af alle årlige kræfttilfælde.
 • Ved udgangen af år 2018 levede ca. 18.000 danskere med diagnosen hjernetumor (både i og udenfor behandling).
 • Kræft i hjernen er mest udbredt blandt de 60 - 74-årige. I 2019 var der 903 nye tilfælde af kræft i hjernen og centralnervesystemet i denne gruppe.  

Kilder: Nordcan, Sundhedsdatastyrelsen og Kræftens Bekæmpelse 
 
Du kan læse mere om hjernetumorer type 3 og 4 samt behandling af dem i vores håndbog "Kræft i Hjernen" 

Download håndbogen gratis her

Kræftens Bekæmpelse har udgivet en pjece “Hjernetumorer”, som du kan downloade gratis. I pjecen beskrives mange af de almindeligste hjernetumorer. 

Download pjecen gratis her

Du kan se den nordiske cancerstatistik på Nordcan, hvor du selv kan søge på forskellige aspekter. 

Se statistikker på Nordcan