Støtte og rådgivning

HjernetumorForeningens netværksgrupper 
Hvis du gerne vil tale med andre, der har en hjernetumor tæt inde på livet, har HjernetumorForeningen netværksgrupper mange steder i landet.  

HjernetumorForeningens netværksgrupper

HjernetumorForeningen online 
Ud over de oplysninger, du finder her på hjemmesiden, har vi en facebookside, hvor vi løbende informerer om aktiviteter og tiltag – samt om nyheder på hjernetumorfronten i det hele taget. 

Hjernetumorforeningens Facebook

Vi har en lukket gruppe på Facebook kun for patienter med hjernetumor, hvor ramte støtter hinanden samt deler erfaringer, glæder såvel som sorger. 

HjenetumorForeningens lukkede gruppe for patienter

Kræftrådgivningen 
Kræftens Bekæmpelse har rådgivningstilbud over hele landet. Her kan du tale med rådgivere, deltage i samtalegrupper, komme til seminarer eller deltage i fysiske og kreative tilbud sammen med andre. Nogle kræftpatienter har glæde af at mødes med et andet formål end i en samtalegruppe, og her kan f.eks. motionshold være et godt tilbud.  

Dit trossamfund  
Mange har stor glæde af at tale med en leder af et trossamfund, som man føler sig tæt på, om den omvæltning, som alvorlig sygdom i familien medfører. 
Se mere på www.folkekirken.dk, eller henvend dig hos dit lokale trossamfund. 

Kommunale og regionale tilbud 
Kommunerne og regionerne har et varieret tilbud af hjælp og støtte til familier, der er ramt af sygdom. Vi anbefaler dig at kontakte kommunens Hjerneskadekoordinator eller spørge din læge for at høre, hvilke muligheder der er i dit område. Du kan finde kontaktoplysninger på Socialstyrelsens hjemmeside. 

Patienter med minoritetsbaggrund 
I Region Hovedstaden, Region Midtjylland og på Odense Universitetshospital findes tilbud om støtte til borgere med minoritetsbaggrund. Det er tilbud til dig, der har minoritets- eller multietnisk baggrund og har brug for at møde en med samme kulturelle og/eller sproglige baggrund.  
Tilbuddet skal medvirke til at sikre, at alle patienter har lige muligheder i deres behandling. Du kan bruge de etniske patientkoordinatorer til at hjælpe med at afklare kulturelle og sproglige misforståelser mellem dig og personalet, eller hvis du blot har brug for at tale med en, der har samme kulturelle eller sproglige baggrund, som du selv. 
Se mere på regionh.dk, ouh.dk og rm.dk. Søg efter Etnisk Ressourceteam (hos Region Hovedstaden) eller Etnisk Patientkoordinator (på Odense Universitetshospital og i Region Midtjylland). 

Spørg socialrådgiveren

Socialrådgiver Bente Toth Mouritzen er tilknyttet HjernetumorForeningen og svarer på spørgsmål om dine rettigheder som hjernetumorpatient eller pårørende.

Spørg vores socialrådgiver