Fra Frid: Musik ER medicin!

13-02-2017
Musik hjalp mig tilbage til livet, som jeg kendte det, efter en operation i hjernen i 2012.

Lægerne havde fjernet en stor hjernetumor, og efter operationen skulle jeg lande med begge ben på jorden, som man siger. Efter lang tid i sygesengen er der meget at træne op. Jeg brugte den instrumentale musik til at følge og koncentrere mig om længere abstrakte forløb, som musik jo også er. Jeg brugte musikken (men også litteratur, film og teater) til at træne min indlevelse. Men jeg mener også, at musikken styrker ens identitet og minder én om, hvem man er uden hospitalstøjet på.

Jeg blev derfor glad, da jeg for nylig fik en indbydelse til at indtræde i Sundheds Soundboard sammen med 40 andre med tilknytning til patientforeninger, sundhedsvæsen, forskning, musik og erhvervsliv. Tænketankens mål er, at “bidrage med ideer, videndeling og løsningsforslag i forhold til at skabe et sundere liv med musik”.

På det første møde i Dragør forleden, fortalte overlæge Per Thorgaard fra Aalborg Universitetshospital om sine erfaringer med bl.a. musik i ambulancer: “Musik er komplementær behandling”, sagde Thorgaard. Der er brug for både medicin og musik, men med overlægens ord: ”Musik ER medicin!”.

I Thorgaards verden standser musikken ikke i ambulancen. Hvorfor ikke også anvende musik, når man vågner op efter en operation? Hvorfor ikke i det hele taget være mere opmærksom på lydmiljøet i vores sundhedsvæsen? Jeg gik inspireret hjem efter det første møde i Sundheds Soundboard.

Hvorfor indfører vi ikke musik efter patientens eget valg i alle ambulancer i hele Danmark? Hvor meget bedre ville det ikke være, hvis man slumrede ind til musik, man holder af, inden operation? Der er brug for at tænke på tværs af skel mellem patienter, pårørende og fagfolk af forskellig slags. Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde i Sundheds Soundboard - og inviterer patienter, pårørende og fagfolk med erfaringer og viden om hjernetumorer til at give mig gode ideer, jeg kan tage med i tænketanken.

Vores ambassadør fortæller om livet med en hjernetumor

Niels Frid-Nielsen er ambassadør for HjernetumorForeningen. Niels skriver indlæg om livet med en hjernetumor, som du kan finde her i nyhedsoversigten.

Se alle Niels' indlæg

Få vores nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
Tilmelding nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig