Narrativ medicin - når fortællinger heler

05-03-2021
Ved at skrive kan man styrke sit immunsystem og sin hukommelse, forbedre sin søvn og sine sociale relationer. Det var nogle af konklusionerne, da den amerikanske professor i psykologi James Pennebaker i 1980´erne udviklede en metode til at lade patienter skrive deres inderste tanker og følelser, som han kaldte “ekspressiv skrivning”.
Person skriver med en pen på papir

Metoden er beskrevet i “Skriv dit liv” af James Pennebaker og John Evans. Bogen er udgivet på dansk, og det fremgår der, at deltagerne i ekspressiv skrivning fik et stærkere immunsystem, ligesom deres søvn, hukommelse og sociale relationer blev bedre. Dertil kommer, at de oplevede færre muskelspændinger, lavere blodtryk, reduktion af vrede, depression og PTSD-symptomer.

Igennem årene har man på Columbia University udviklet “Narrativ medicin”, der nu også har fundet vej til Danmark. Både på Syddansk Universitet og på REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, har man med succes arbejdet med forskningsprojekter i kreativ skrivning, f.eks. i kræftbehandling og alkoholafvænning.

Forskningen viser, at skrivning om de inderste tanker og følelser kan reducere smerter og forebygge angst og depression, faktisk med næsten lige så god virkning som terapi. Ifølge James Pennebaker forbedrer skrivning “den følelsesmæssige regulering, hvilket kan spille en nøglerolle i hjernens og immunsystemets fysiologi”. Der er, som flere studier viser, altså både psykiske og biologiske gevinster.

I de seneste år er der udgivet flere bøger, der er skrevet af personer med hjernetumor eller deres pårørende. En af dem er “I en tynd tråd” af Niels Frid-Nielsen, der med beskrivelsen af sit eget forløb med hjernetumor gerne vil give håb til de 1.500 danskere, der hvert år får en hjernetumordiagnose. Niels har fået mange positive reaktioner på sin bog, og han understregede i et blogindlæg på HjernetumorForeningens hjemmeside sidste efterår: “For patienten giver det håb og perspektiv, at andre har det som én selv og måske er kommet ud på den anden side. For pårørende kan det bidrage til forståelse af patientens situation, når der sættes ord på, hvordan det er at være syg f.eks. med en tumor i hjernen. For fagfolk giver sygdomsberetninger i første person den nødvendige indsigt og empati i patienternes virkelighed, som er en vigtig dimension i virkeligheden i sundhedsvæsenet.”

At skrive sin historie kan være helende for den, der står i krisen, men det kan også være et vigtigt redskab for en vellykket kommunikation mellem den kriseramte og dennes samtalepartnere, hvad enten der er tale om familie, venner, læger eller sagsbehandlere. I flere regioner underviser man sundhedsprofessionelle i narrativ medicin for at træne deres kommunikation med borgere og patienter, ligesom det indgår i medicinstudiernes læreplaner.

HjernetumorForeningen har nu taget initiativ til et online skriveværksted for de af vores medlemmer, der gerne vil skrive og formidle deres historie. Der er ikke tale om forskning eller terapi, men alene om at give plads, rum og værktøjer til at nedfælde tanker, følelser og erfaringer på en måde, der både kan være forløsende for den, der skriver, og fængende for den, der læser.

Skriveforløbet afvikles under kyndig ledelse af forfatter og skrivementor Charlotte Heje Haase, der blandt mange andre ting tidligere har arbejdet med et podcast-projekt for Hovedpineforeningen.

Læs mere om skriveprojektet og tilmelding her

 
Litteratur om emnet:

“Skriv dit liv” af James Pennebaker og Johns Evans. Dansk Psykologisk Forlag

“Skriveterapi - en guide til personlig vækst” af Annette Aggerbeck. Nyt Nordisk Forlag

“I en tynd tråd - om at leve med en alvorlig sygdom” af Niels Frid-Nielsen. Gyldendal.

“Min Nye Gamle Hjerne. Usynlig syg. En digtsamling” af Pernille Kørner Thidemann Nielsen. Eget forlag.

“At leve og at dø” af Anjee Gitte Carlsen. Visdomsbøgerne

Få vores nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 
Tilmelding nyhedsbrev

HjernetumorForeningens nyhedsbrev udsendes 4 - 6 gange om året. Vi skriver om livet med en hjernetumor, beretter om ny forskning og nye behandlingstiltag samt informerer om foreningens kurser, netværksgrupper og øvrige aktiviteter.

Ja tak, tilmeld mig