Få hjælp fra hjernetumor ekspertpanelet

HjernetumorForeningens ekspertpanel består af en række sundhedsfaglige eksperter, der svarer på spørgsmål fra vores medlemmer om hjernetumorer, behandling og følgerne af hjernetumor.

Ekspertpanelet
Spørg ekspertpanelet

Send dit spørgsmål »

Svar fra ekspertpanelet

Se eksperternes svar »


Mød hele ekspertpanelet:

Læge, Bo Halle

Bo Halle, overlæge

Jeg er neurokirurg (hjernekirurg) med særlig interesse i hjernetumorer. Jeg har ph.d. fra Syddansk Universitet omhandlende nye behandlingsmetoder til aggressiv hjernekræft (glioblastomer). Jeg er ansat som overlæge og klinisk lektor på Neurokirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital og opererer både patienter med lavgrads- og højgradstumorer i hjernen herunder også hypofysetumorer.

Slutteligt er jeg en del af skull-base teamet på Odense Universitetshospital, der varetager behandlingen af komplicerede tumorer på kraniets bund.


Onkolog Søren Møller

Søren Møller, kræftlæge

Jeg er onkolog (kræftlæge) med speciale i hjernetumorer. Ph.d. fra Københavns Universitet om strålebehandling- og billeddannelse af gliomer. Afdelingslæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet.


Anders Hansen, fysioterapeut

Anders Hansen, fysioterapeut

Jeg er fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende. Jeg er ansat i rehabiliteringsafdelingen på Odense Universitetshospital og på Syddansk Universitet.

Jeg har siden 2012 forsket og arbejdet med mennesker, som har tumorer i hjernen. Forskningens hovedfokus er rehabilitering i den tidlige behandlingsperiode.


Karin Piil, sygeplejerske, ph.d

Karin Piil, sygeplejerske, ph.d.

Initiativtager/moderator bag hjernekræftnetværkets hjemmeside (2013-2016).

Jeg er ansat på Rigshospitalet, og har erfaring om patientforløbet fra Neurokirurgisk Klinik samt fra onkologien.

Igennem min forskning undersøger jeg, hvordan livskvaliteten mv. for patienter med gliomer og deres pårørende kan forbedres.


Janne Friedrich

Janne Friedrich, neurolog

Som neurologisk overlæge har jeg arbejdet med hjernetumorpatienter siden 2010, først i Næstved, senere i Roskilde og aktuelt i Slagelse.

Jeg har i Næstved og Roskilde været med til at opbygge tværfaglige teams, der tager sig af opfølgning af patienter med hjernetumorer.

Derudover har jeg specialiseret mig i udredning og behandling af epilepsi, der ofte er et af symptomerne ved hjernetumorer.


Janne Friedrich

Henriette Hyldal Kaae, neuropsykolog

Jeg er specialist i klinisk neuropsykologi og er ansat ved Neuroenhed Nord, hvor jeg arbejder med neurorehabilitering af patienter med moderat til svære hjerneskade.

Som neuropsykolog bidrager jeg med viden omkring kognitive vanskeligheder, følelsesmæssige reaktioner samt de dilemmaer og ændringer, der kan opstå. 


Spørg ekspertpanelet

Send dit spørgsmål »

Svar fra ekspertpanelet

Se eksperternes svar »