Hvilken hjælp kan gives til en med nedsat funktionsevne grundet hjernetumor?

14-07-2023

Spørgsmål:

Hvad kan der gives af hjælp til en person, der er handicappet med nedsat funktionsevne pga. hjernetumor, gliobastoma grad IV, for at fastholde vedkommende på arbejdsmarkedet?

Lige nu forsøger fagforening og a-kasse at skubbe vedkommende ud og ned på halv tid, da påstanden er at han er syg og ikke kan varetage et fuldtidsarbejde. De tilbud, der umiddelbart gives, mentorstøtte, arbejdspladsindretning, passer ikke ind, men til gengæld ville nedsat tid og ekstra pauser være godt. Hvordan kan det opnås? 

Svar: 

Kære spørger 

Når arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, kan der tilkendes fleksjob. Det forudsætter, at arbejdsevnen er nedsat til 50% eller derunder. Som ansat i fleksjob får man fuld løn for de timer, man arbejder og et tilskud fra staten op til det oprindelige timetal. 

Som udgangspunkt skal borgeren i mindst 1 år have været omfattet af de sociale kapitler, hvilket vil sige, at der skal være forsøgt tilpasning af arbejdspladsen, mentorstøtte eller lign., som du nævner her. Hvis det er åbenbart formålsløst, at sådanne tiltag kan bringe borgeren tilbage til ordinær beskæftigelse, kan man se bort fra dette og tilbyde fastholdelsesfleksjob i det nuværende job.  

For mig lyder det som om, det er relevant at undersøge, om vedkommende skal afklares ift. fleksjob. Det vil altid ske i samarbejde med jobcentret, som er den visiterende myndighed. Hvis vedkommende pga. sin sygdom ikke kan klare et fuldtidsjob, kan han blive helt eller delvis sygemeldt, hvilket også er en måde at få inddraget jobcentret på - hvis de ikke allerede er det. 

Normalt kan man søge støtte og vejledning i sin fagforening, som er/bør være godt bekendt med reglerne omkring fleksjob. Måske er fagforeningen i dette tilfælde opmærksomme på, at det er den vej, man skal gå, siden de nævner halv tid. 

Jeg håber, du kan bruge mit svar, ellers er du naturligvis velkommen til at vende tilbage. 

Bedste hilsner 
Bente Toth Mouritzen 
Socialrådgiver 

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Bente Toth Mouritzen er tilknyttet HjernetumorForeningen og svarer på spørgsmål om dine rettigheder som patient eller pårørende. 

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver

Spørg vores hjernetumor-eksperter

Er du hjernetumorpatient eller pårørende, kan du spørge HjernetumorForeningens tilknyttede eksperter om sygdommen.

Send dit spørgsmål til vores eksperter