Min mor er livstruende syg, men kan ikke få sygedagpenge. Kan det passe?

08-04-2022

Spørgsmål:

Hej Bente. 

Jeg skriver på vegne af min mor.

Min mor på 51 har glioblastom (diagnosticeret januar 2021), og er pt i behandling med avastin på Aalborg Sygehus. Hun er fyret pr. 31/5, og arbejdsgiver får refusion. Fra kommunens side har de nu besluttet, at hun skal i ressourceforløbsydelse, på trods af at sygdommen er "alvorlig, uhelbredelig og livstruende". Ydermere lider min mor af fatigue og nedsat funktion i de højre ekstremiteter.  

Kan det passe, at ressourceforløbsydelse er det rette for min mor i den situation hun står i? Kommunen mener ikke de kan udbetale sygedagpenge, ej heller indstille hende til førtidspension, idet hendes "tilstand ikke er stationær", hvilket den jo i givet fald aldrig bliver.

Svar: 

Kære spørger 

Som jeg læser dit spørgsmål, får din mor livsforlængende behandling med Avastin for glioblastom grad 3 eller 4. Det betyder, at kommunen kan forlænge sygedagpengene efter lovens § 27, stk. 1, nr. 5. Denne bestemmelse siger, at sygedagpengene kan forlænges ubegrænset, hvis borgeren aktuelt har en livstruende alvorlig sygdom, hvilket jeg vurderer, at din mor har. 

Forinden der træffes afgørelse, skal kommunen indhente en statusattest fra egen eller behandlende læge. Den vil formodentlig vise, at din mors sygdom er livstruende og alvorlig. Om tilstanden er stationær eller ej, har i dette tilfælde ingen betydning i forhold til forlængelse af sygedagpengene eller tilkendelse af førtidspension.

Såfremt kommunen fastholder, at din mor skal på ressourceforløbsydelse, skal I anke afgørelsen med ovenstående begrundelse.  

Derudover vil jeg råde jer til at undersøge, om din mor har en forsikring for tab af erhvervsevne hos sit pensionsselskab. I finder informationerne på www.pensionsinfo.dk eller ved at kontakte pensionsselskabet. Her vil I også kunne få oplysninger om betingelserne for udbetaling af forsikringen. Vær opmærksom på, at der sker modregning i førtidspensionen pga. ægtefælle eller samlevers indkomst, ligesom der også kan ske modregning pga. forsikringen. Dette afhænger af summen af udbetalingen. Da der ikke må modregnes i sygedagpengene, kan det være en fordel at forblive på sygedagpenge, da nogle pensionsselskaber udbetaler forsikringen ved forlængelse efter ovenstående paragraf. 

Jeg håber, at din mor får ro på tilværelsen. Du er naturligvis velkommen til at vende tilbage, hvis du har yderligere spørgsmål. 

Bedste hilsner
Bente Toth Mouritzen, socialrådgiver

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Bente Toth Mouritzen er tilknyttet HjernetumorForeningen og svarer på spørgsmål om dine rettigheder som patient eller pårørende. 

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver

Spørg vores hjernetumor-eksperter

Er du hjernetumorpatient eller pårørende, kan du spørge HjernetumorForeningens tilknyttede eksperter om sygdommen.

Send dit spørgsmål til vores eksperter