Hvor længe kan jeg blive i et jobafklaringsforløb, når det er vurderet, at jeg ikke kan komme tilbage?

14-02-2023

Spørgsmål:

Hej Bente

Jeg er blevet opereret for et meningeom i april 21 og har efterfølgende haft et langt og kompliceret forløb og afventer pt. min 7 operation. 

Jeg er fanget i et jobafklarings forløbs helvede som jeg har været sygemeldt fra siden efteråret 21. Hvor længe kan man blive i dette forløb, det er totalt urealistisk at jeg kommer tilbage på mit job?

Jeg har ved uvildig neurolog fået lavet en vurdering som er enig i at det ikke er realistisk at komme tilbage samt egen læge som også er enig i vurderingen. Jeg føler at jeg bliver smidt rundt i systemet og pt er min sagsbehandler gået på barsel og har fået besked om at jeg om 3-4 mdr vil få tildelt en ny. 

Hvad kan jeg selv gøre? Kan jeg gøre noget for at "komme videre" i systemet? Ressourceforløbsydelse er ikke sjovt at være på med tre børn og ser frem til en kommende skilsmisse. 

Svar: 

Kære spørger 

Det er trist, at du er fanget i dette limbo i jobcentret. Det er vanskeligt for mig ud fra dine oplysninger at sige, hvor længe der vil gå, før du kan forvente en afklaring, men så længe du ikke er færdigbehandlet, vil det formentlig ikke ske. Din tilstand skal være stationær og alle behandlingsmuligheder skal være afprøvet og udtømt, inden der eventuelt kan rejses sag om førtidspension. 

Mht. en ny sagsbehandler synes jeg, du skal kontakte jobcentret og presse på for at få en ny hurtigst muligt. Det er ikke rimeligt at en barsel skal sætte din sag i stå i så lang en periode - med mindre jobcentret har vurderet, at man alligevel skal afvente din operation og først derefter vil tage stilling til det videre forløb. 

Du skriver ikke, hvad du tidligere har arbejdet med, men måske kan du få hjælp fra en socialrådgiver i din fagforening – hvis du er medlem af sådan en. Husk også, at du som enlig kan søge om tilskud til fripladser til dine børn, hvis de går i institution.  

Held og lykke med det videre forløb. Jeg håber det bedste for dig. 
 
Bedste hilsner 
Bente Toth Mouritzen 
Socialrådgiver  

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Bente Toth Mouritzen er tilknyttet HjernetumorForeningen og svarer på spørgsmål om dine rettigheder som patient eller pårørende. 

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver

Spørg vores hjernetumor-eksperter

Er du hjernetumorpatient eller pårørende, kan du spørge HjernetumorForeningens tilknyttede eksperter om sygdommen.

Send dit spørgsmål til vores eksperter