Kan man få behandling med elektroder i Danmark?

16-03-2023

Spørgsmål:

Vores søn er dømt terminal, en kategori 4 tumor kan Riget ikke gøre noget ved. Nogle venners datter på samme alder med en 4 har fået tilbudt en behandling med elektroder, udviklet i USA. Hvordan får vi sådan en mulighed for vores søn?

Svar:

Til spørgeren 

Med forbehold for at jeg ikke med 100% sikkerhed kan vide hvilken behandling, der omtales, vil jeg gætte på at der er tale om TTF – tumor treating fields.

Det er en nyere behandling med elektroder som placeres på ydersiden af skalpen (håret barberes jævnligt helt af) i noget der ligner med badehætte med ledninger gående derfra ned til et elektrisk apparat, som bæres i en taske. Når man er i behandling med TTF, har man apparatet på i næsten alle døgnets vågne timer, men man sover ikke med det på. 

TTF apparatet virker ved at sende en vekselstrøm over hjernen, specielt over tumoren eller tumorområdet, som hindrer (kræft-) celler i at dele sig. De fleste som er motivererede for behandlingen vænner sig til at gå med apparatet og har ikke større bivirkninger. 

I et lodtrækningsforsøg med patienter med nydiagnosticeret glioblastom (grad 4) så man en overlevelsesgevinst på ca. 5 måneder hos patienter, som gik med apparatet versus en kontrolgruppe, som modtog standardbehandling i form af kemoterapi. 

 At andet forsøg, som man har udført hos patienter med tilbagefald af glioblastom, viste at TTF viste lige så godt som forskellige typer kemoterapi (hverken værre eller bedre).  

I Danmark er TTF ikke godkendt og anbefalet af myndighederne, men aktuelt pågår en proces via det såkaldte Behandlingsråd, hvor man vil evaluere om apparatet er effektivt og sikkert nok til at man vil anbefale at det tages i brug på hospitalerne. Forventeligt vil denne proces dog tage en del måneder.  

Et igangværende forsøg i Danmark, som er initieret af neurokirurger i Aarhus, undersøger, om TTF kan forbedres gennem en særlig kirurgisk teknik, hvor man under en operation for tilbagefald af glioblastom laver borehuller i kraniet for derved at øge spændingsfeltet over tumoren. På nuværende tidspunkt er deltagelse i dette forsøg den eneste måde, hvorpå man kan blive behandlet med TTF i Danmark. Der er dog som ved alle medicinske forsøg ret klart definerede kriterier for, hvem der kan indgå. 

Det er dog vigtigt at understrege, at selvom TTF i et forsøg har vist forbedret overlevelse når man bruger det som led i den primære behandling, så er det ikke nogen mirakelkur. Glioblastom kan på nuværende tidspunkt desværre ikke helbredes og derfor skal alle behandlinger vurderes i forhold til de bivirkninger, de har og den påvirkning af livskvaliteten, som de måtte medføre. Ikke desto mindre er det spændende, at et nyt behandlingsprincip ser ud til at kunne bedre prognosen for nogle patienter. På RH og flere af landets øvrige behandlingscentre følger vi udviklingen nøje og deltager også i førnævnte forsøg.  

Jeg vil anbefale at I drøfter det med den behandlende onkolog.  

Jeg ønsker jer alt det bedste. 

Vh 
Søren, kræftlæge 

Ord du ikke forstår?

Er du stødt på ord, du ikke forstår, kan du måske finde svar i ordlisten

Spørg vores hjernetumor-eksperter

Er du hjernetumorpatient eller pårørende, kan du spørge HjernetumorForeningens tilknyttede eksperter om sygdommen. 

Send dit spørgsmål til vores eksperter

Hjernetumorer er forskellige

Der findes forskellige typer hjernetumorer, og de behandles forskelligt. Symptomerne afhænger af, hvor tumoren sidder.

Få mere at vide om hjernetumorer