Kan man få hjælp til at klare dagligdagen, hvis man ikke kan klare det selv pga. en hjernetumor?

17-02-2020

Spørgsmål:

Min far, som er 67 år gammel og lige gået på folkepension, har desværre fået diagnosen glioblastom. Han har klaret operationen og strålebehandlingen, men har brug for rigtig meget hjælp, da han er træt, er svimmel og usikker på benene. Han kan ikke selv gå i bad, og kan ikke komme nogen steder uden hjælp.

Hvilke muligheder har mine forældre for at få hjælp fra kommunen? Min mor gør rigtig meget, men hun arbejder stadig på fuld tid og kan ikke blive ved med at holde til både at holde huset og passe min far. De bor i Holstebro Kommune.

Svar: 

Kære spørger 
 
Servicelovens § 83 handler om personlig hjælp og pleje og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet – typisk rengøring. Mange oplever desværre, at der gives afslag på praktisk hjælp i hjemmet med den begrundelse, at der er en rask ægtefælle. Ankestyrelsen har dog i deres principafgørelse 3-19 om kompensationsprincippet afgjort, at der ikke alene kan gives afslag med denne begrundelse, idet der skal ses på husstandens samlede situation og ressourcer. 

Formålet med kompensationsprincippet er, at borgere med funktionsnedsættelse i vidt omfang skal kompenseres for følgerne af denne, så de kan leve et så normalt liv som muligt. Der skal derfor foretages en konkret og individuel vurdering af den ikke-raske og husstandens samlede forhold, hvor udgangspunktet er, at den ikke-raske person kompenseres for sin andel af f. eks. rengøringsopgaver. Det betyder, at kommunen skal tage udgangspunkt i de opgaver, som personen ville have bidraget med, hvis personen var rask.

Din far har herudover ret til at få hjælp fra hjemmeplejen til blandt andet personlig pleje og hygiejne. Dine forældre skal bede om at få besøg af en visitator fra kommunen, som kan vurdere, hvor meget hjælp din far har brug for.

Mht. at komme ud af huset, kan din far måske være berettiget til handicapkørsel, men dette kræver en væsentligt nedsat gangdistance, og at han selv er i stand til at komme ud til bilen, der skal hente og bringe ham. Kommunen kan være behjælpelig med at søge om transporten. Hvis han er visiteret til vedligeholdende genoptræning, har han ret til transport frem og tilbage fra træningen.

Husk altid at bede om en skriftlig afgørelse, som kan ankes i tilfælde af, at man ikke er enig i den. 

Bedste hilsner
Bente Toth Mouritzen, socialrådgiver

Få hjælp fra vores socialrådgiver

Socialrådgiver Bente Toth Mouritzen er tilknyttet HjernetumorForeningen og svarer på spørgsmål om dine rettigheder som patient eller pårørende. 

Send dit spørgsmål til vores socialrådgiver

Spørg vores hjernetumor-eksperter

Er du hjernetumorpatient eller pårørende, kan du spørge HjernetumorForeningens tilknyttede eksperter om sygdommen.

Send dit spørgsmål til vores eksperter